ARCHIWUM

Zasady pedagogiki Montessori

Dziecko jako wolna istota:

 • Motto: Pomóż zrobić mi to samemu
 • Dzieci są jak kwiaty; rosną najlepiej kiedy się o nie dobrze troszczymy.
  Dzieci to nie naczynia do których musimy "nalewać" wiedzę.
 • Dzieci uczą się najlepiej podczas tzw. "wrażliwych faz" ( np. nauka liter w wieku 4 lat).
 • Indywidualne uczenie się stoi na pierwszym planie.
 • Dzieci opracowują tematy samodzielnie, za pomocą materiałów Montessori.
 • Dzieci przejmują odpowiedzialność za siebie i otoczenie ( np. dyżury).

Odpowiednio przygotowane otoczenie

 • Otoczenie jest przygotowane według potrzeb dziecka.
 • Otoczenie jest uporządkowane i przejrzyste, wspomaga tym samym wewnętrzny porządek dziecka.
 • Otoczenie dziecka jest estetyczne i przyjazne.

Materiały Montessori

 • • Dzieci uczą się poprzez "zrozumienie".
 • Wyróżniamy następujące materiały: materiał z życia codziennego, materiały sensoryczne,
  materiały matematyczne, materiały językowe oraz materiały kosmiczne przeznaczone dla dzieci od 1-12 lat.
 • Każdy materiał jest prosty i uporządkowany, umożliwia to uczenie się etapami.
 • Prostota i ciekawy wygląd materiałów zachęcają dziecko do pracy.
 • Kontrola błędów: Dzieci mają możliwość samokontroli. Błąd jest postrzegany jako szansa nauczenia się.
 • Każdy materiał występuje tylko w jednym egzemplarzu. Dziecko uczy się cierpliwości i czekania na swoją kolej.

Skoncentrowana praca dzieci

 • Proces uczenia powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka,
  wtedy bowiem dziecko czerpie przyjemność z nauki i uczy się z zaciekawieniem.
 • Materiał Montessori umożliwia dziecku pracę w pełnej koncentracji.
 • Nauczyciele obserwują dziecko i wspierają je w sytuacji kiedy tego potrzebuje.
 • Aby wspomóc samodyscyplinę, należy ustalić jasne reguły i granice.
 • Dzieci uczą się radzenia sobie z trudnościami a nie unikania ich.
 • Ćwiczenia w ciszy przygotowują dziecko do skoncentrowanej pracy.

Rola nauczyciela

 • Według Marii Montesorii nauczyciel powinien "służyć" dzieciom.
 • Nauczyciel powinien być wzorem do naśladowania oraz pewną i konsekwentną osobą
  do której może zwrócić się dziecko.
 • Nauczyciel jest naturalnym autorytetem, który traktuje dzieci z szacunkiem.
 • Nauczyciel jest obserwatorem. Obserwuje pracę dzieci i tym samym zna ich potrzeby.
 • Zadaniem nauczyciela na podstawie poczynionych obserwacji, przygotowanie odpowiedniego
  otoczenia i wprowadzenie dziecka do pracy z materiałem Montessori.
 • Nauczyciel tworzy zewnętrzne struktury, które stanowią podstawę
  do uporządkowanej wewnętrznej struktury dziecka.
 • Nauczyciel omawia z dziećmi podczas porannego spotkania, problemy pytania i reguły.