HISTORIA PLACÓWKI
 
 

„Remont pomieszczeń w dwujęzycznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae w Gosławicach, Gmina Dobrodzień” w 2013r.


Został sfinansowany ze środków Mniejszości Niemieckiej będących w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska
oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych pochodzących z wcześniejszych dotacji Rządu Niemieckiego.

Dieses Projekt wurde gefördert aus Mitteln der deutschen Minderheit, welche in Verfügung der Stiftung für die Entwicklung Schlesiens und Förderung lokaler Initiativen stehen und aus den früheren Zuwendungen der deutschen Regierung stammen.

tl_files/images/FRS.jpgvdg.jpg